Forretningsbetingelser

Anvendelse

Uopfordret afsendelse af store mængder e-mails, uønskede URLs, ulovlig brug af beskyttet materiale og afsendelse af ulovligt indhold (såsom børneporno, offensivt materiale) er grundlag for opsigelse og vil blive indberettet til retshåndhævelse, og alle ydelser vil blive stoppet. Kunden er selv ansvarlig for at overholde nuværende dansk lovgivning, ved opbevaring af materiale på BlackHost’s servere.

Betalingsbetingelser

Da bestilling eller ændringer af domæner sker med det samme at bestillingen er modtaget fra kunden, er der ingen fortrydelsesret. Regningen der sendes kort efter bestillingen, skal betales til den angivende betalingsdato, og så frem pengene ikke er gået ind inde for 14 dage, uden først at have indgået en særaftale med BlackHost, vil der blive sendt en rentenota. Denne vil blive pålagt 100 kr. i rykkergebyr.

Fakturering af webhoteller bliver altid faktureret for et år, hvis andet ikke er aftalt.

BlackHost forbeholder sig også ret til at overgive indkrævningen af betalingen til 3. part, samt at lukke/slette domænet ved for sen betaling.

Aftaleændringer

BlackHost forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser uden forvarsel. En eventuel prisændring vil i så fald træde i kraft fra næstkommende aftaleperiode.

Ansvar

BlackHost bærer ikke erstatningsansvar for tabt data, grundet strømafbrud, systemfejl eller lignende.

Trafik

Der er ikke fri trafik på alle BlackHosts webhoteller. Der er derfor afsat en mængde data, som må betegnes for at være normalt for den pågældende størrelse af webhotel.

Der kan dog laves tilbud på større pakker, som så betales forud.

Backup og tab af data

Der tages backup af alle BlackHosts webhoteller. BlackHost er ikke ansvarlig for evt. tab af data eller følgetab heraf.

Opsigelse

Kunden kan med en måneds skriftlig varsel inden udløb opsige en bestående aftale. Sker dette ikke, gælder aftalen automatisk for endnu en periode.

Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til BlackHost. Har betaling fundet sted, er BlackHost dog ikke forpligtet til at tilbagebetale denne.

Eventuelle udgifter BlackHost har haft ved bestillingen, her i blandt bestilling af nye domæner, bliver stadig pålagt kunden.

BlackHost kan med 1 måneds skriftlig varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode, vil herved blive refunderet. Dog kan BlackHost ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse.

I sådanne tilfælde er BlackHost ikke forpligtet til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.

Sidst revideret d. 1. feb. 2013